fbpx

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.
Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

 

Privacyverklaring

Paol Counseling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.paolcounseling.nl
wordt beheerd door Annemarie Paol

Mijn gegevens:
Paol Counseling | Publishing
Klarenbeekstraat 59rd  
2013 ZE Haarlem
contact@annemariepaol.nl

Kvk: 80886132

Persoonsgegevens die ik verwerk

Paol Counseling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via
contact@annemariepaol.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Paol Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Paol Counseling analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Paol Counseling verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Paol Counseling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Paol Counseling) tussen zit.

Paol Counseling gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Je gegevens worden opgeslagen in: Active Campaign.
Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Active Campaign is hier terug te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/

Nam je al eens een betaalde dienst of of betaald product af dan worden je gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Mollie.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Paol Counseling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Zolang je bezoeker bent aan een lezing of deelnemer aan een training of cliënt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd (uiterlijk binnen 2 weken) uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Paol Counseling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Zoals bijvoorbeeld mijn boekhouder en mijn webhosting. Paol Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Paol Counseling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Paol Counseling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paol Counseling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@annemariepaol.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Paol Counseling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Paol Counseling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL certificaat: ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via contact@annemariepaol.nl.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen.
Ik zal deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking. 

Disclaimer: ik ben geen jurist en verwijs naar deze verklaring, echter na het lezen ervan en akkoord gaan met deze verklaring blijf jij zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of aanpassingen en ben ik, Annemarie Paol namens Paol Counseling, niet aansprakelijk voor consequenties n.a.v. van bovenstaande punten.